Aanpak ziekteverzuim

Ziekteverzuim binnen een bedrijf kan leiden tot structurele problemen. Met een juiste aanpak ziekteverzuim is het mogelijk om te zorgen voor het beperken van zowel kortdurende ziekmeldingen als voor de vermindering van langdurige ziekteperioden. Met de aanpak ziekteverzuim wordt er bovendien aandacht besteed aan het begeleiden van zieke werknemers, zodat deze sneller weer naar het werk terug begeleid kunnen worden. Om het ziekteverzuimbeleid binnen uw onderneming aan te pakken kunt u gebruikmaken van een arbo dienst, die daarin gespecialiseerd is en dus over de juiste kennis en ervaring beschikt om de knelpunten aan te pakken.

Arbo dienst voor aanpak kort ziekteverzuim

Voor de aanpak van regelmatig kortdurend ziekteverzuim van medewerkers kunnen er verschillende maatregelen worden getroffen, waarbij de arbodienst een belangrijk rol kan vervullen. Een van de effectieve maatregelen bij kortdurend ziekteverzuim is het onderhouden van contact met de betreffende werknemer. Het is heel goed mogelijk dat in een persoonlijk gesprek een oorzaak achterhaald kan worden, die wellicht met kleine aanpassingen opgelost kan worden. Door gebruik te maken van arbo advies om een concreet ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen en dit duidelijk te maken aan de medewerkers kan de frequentie van korte ziekmeldingen afnemen. Overigens kan de arbo dienst ook worden ingeschakeld voor het uitvoeren van bijvoorbeeld een spoedcontrole.

Maak hier gebruik van de mogelijkheid om een offerte arbo dienst aan te vragen voor een effectieve aanpak ziekteverzuim. U ontvangt vervolgens binnen 48 uur van diverse arbodiensten een vrijblijvend aanbod.

Re-integratie en aanpak ziekteverzuim

Het is uiteraard niet te voorspellen of er een langdurige ziekteperiode zal ontstaan. Aanpak ziekteverzuim kan echter ook voor langdurig verzuim als gevolg van ziekte veel betekenen voor uw bedrijf. De arbodienst kan daarbij de aandacht richten op een spoedige re-integratie van de werknemer. De re-integratie kan bespoedigd worden door vanaf het begin van de ziekmelding stappen te ondernemen. Aangezien u als werkgever verplicht bent om de eerste twee jaar van de ziekteperiode minimaal zeventig procent van het loon door te betalen, heeft het bedrijf er voordeel bij als er sprake is van een efficiƫnte aanpak ziekteverzuim. Voor de aanpak ziekteverzuim kan er een verzuimbeleid worden ontwikkeld, waarbij communicatie en het onderhouden van contact tussen werkgever, arbo en de werknemer van groot belang is.

Tags: , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.