Arbodienst kiezen voor mijn bedrijf

Een arbodienst is een commercieel bedrijf, dat diensten verleent aan werkgevers bij het opstellen en uitvoering geven aan onder meer het verzuimbeleid. Ook wordt daarbij de aandacht gericht op goede arbeidsomstandigheden. Aangezien de meeste werkgevers niet over de deskundigheid beschikken om aan de wettelijke arbo verplichtingen te voldoen is het raadzaam een arbo dienst in te schakelen. Deze dienst kan diverse taken van de werkgever overnemen, zoals op het gebied van arbeidsomstandigheden, terugdringen ziekteverzuim en re-integratiebegeleiding. Voor u als werkgever zijn er overigens verschillende mogelijkheden om een invulling te geven aan het verzuimbeleid.

Arbodienst inhuren

Naast de mogelijkheid om een interne arbodienst in te stellen is het ook mogelijk om een contract met een externe arbodienst af te sluiten. Een andere optie voor uw bedrijf is om een externe arbeidsdeskundige in te huren voor specifieke taken in combinatie met medewerkers binnen uw bedrijf, die eveneens als deskundige uitvoering kunnen geven aan bepaalde arbotaken.

  • Inhuren externe arbodeskundige voor specifieke taken
  • Instellen interne arbo dienst
  • Contract afsluiten met externe arbodienst

Arbo contract

U kunt als werkgever een contract afsluiten met een gecertificeerde arbo dienst. Het kan voordelig zijn om via de brancheorganisatie aansluiting te zoeken bij arbodiensten. Zeker als er binnen de branche een raamcontract is afgesloten met arbodiensten. Dat kan namelijk enkele voordelen bieden. U bent overigens vrij om te bepalen met welk arbobedrijf u een contract afsluit en hebt dan ook de mogelijkheid om meerdere arbodiensten met elkaar te vergelijken op kosten en inhoud.

Keuze arbodienst

Bij de keuze voor het inschakelen van een arbo dienst voor de aanpak ziekteverzuim kunt u rekening houden met de branche van uw bedrijf. Verdere aandachtspunten waarmee u rekening kunt houden zijn de omvang van de arbodienst en de kennis en ervaring, waarover het arbobedrijf beschikt. Indien er binnen uw onderneming sprake is van bijzondere eisen, zoals een persluchtkeuring of een veiligheidskeuring, dan is het uiteraard belangrijk dat de arbo dienst over deze specifieke kennis en faciliteiten beschikt. De visie van arbodiensten en arbodeskundigen kan verschillen. Het is daarbij uiteraard van belang dat de visie overeenkomt met uw eigen beeld over de aanpak van ziekteverzuim en de invulling van het verzuimbeleid.

Tags: , , , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.