Arbodiensten voordelen en nadelen

Arbodiensten kunnen ingezet worden om het grootste deel van de verzuimbegeleiding op zich te nemen, waarbij er eerst een probleemanalyse zal worden gemaakt. De werkgever zal zelf ook een aantal taken op zich moeten nemen, zoals het ziek melden van de werknemer bij de betreffende arbodienst. Verder zal er na een ziekteperiode van acht weken een plan van aanpak voor re-integratie moeten worden opgesteld. Hierbij zal de probleemanalyse van arbo diensten als uitgangspunt dienen. Arbodiensten richten zich niet alleen op het terugdringen ziekteverzuim, maar kennen ook andere kerntaken en hebben bovendien diverse specialisten in dienst.

Taken arbodiensten

Het opstellen van een verzuimbeleid en het terugdringen ziekteverzuim is één van de belangrijke kerntaken van arbo diensten. De arbodienst kan echter ook als taak hebben om aanstellingskeuringen te verrichten. Ook de inventarisatie en evaluatie van risico’s kunnen tot de taken van arbo diensten behoren net als het voeren van een arbeidsomstandigheden spreekuur. Verder kan het uitvoering geven aan een periodiek geneeskundig onderzoek eveneens tot de taken van arbo diensten behoren. U kunt zelf een keuze maken uit één van de arbodiensten om daarmee een contract af te sluiten. Om uitvoering te geven aan de kerntaken hebben arbo diensten diverse deskundigen in dienst, zoals een bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidsdeskundige en een arbeidshygiënist. Als werkgever kunt u op verschillende gebieden gebruikmaken van arbo advies:

  • Inventarisatie en evaluatie risico’s
  • Aanstellingskeuring
  • Terugdringen ziekteverzuim
  • Spreekuur arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsgeneeskundig onderzoek

Gecertificeerde arbodiensten

U kunt een keuze maken uit het ruime aanbod van gecertificeerde arbodiensten om gebruik te maken van arbo advies en verzuimbegeleiding. Door de ruime en specialistische kennis van de deskundigen bij de gecertificeerde arbodiensten kunt u als werkgever op een efficiënt verzuimbeleid rekenen. Er wordt in dat geval gesproken over het inschakelen van een externe arbodienst. Naast het inschakelen van één van de arbo diensten hebt u als werkgever overigens ook altijd de mogelijkheid om de voorkeur te geven aan een individuele arbodeskundige. Dat is bijvoorbeeld een optie als u slechts een beperkt aantal medewerkers in dienst hebt.

U kunt zonder een enkele verplichting hier meteen een offerte arbodienst aanvragen. Binnen 48 uur ontvangt u dan van verschillende gecertificeerde arbodiensten een passend aanbod.

Tags: , , , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.