Arbo wetgeving

De arbo wetgeving heeft betrekking op het richting geven aan het beleid en arbeidsomstandigheden om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor de medewerkers. Alle werknemers binnen uw bedrijf hebben recht op een gezonde en veilige werkplek en de hiervoor geldende regelgeving is vastgelegd in de arbo wetgeving, die bekend staat als de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbowet. De arbo inspectie zal toezien op de handhaving van de Arbowet. De Arbeidsinspectie controleert namelijk of werkgevers en werknemers zich aan de arbo wetgeving houden. Indien één van beide partijen zich niet aan specifieke arbeidswetten zal houden, bestaat de mogelijkheid dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Arbobeleid

Elke arbo dienst is op de hoogte van de geldende regels en kan ingeschakeld worden om het arbeidsbeleid en verzuimbeleid te optimaliseren. Als werkgever dient u de verantwoordelijkheid te nemen voor het invullen van het arbobeleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden. U hebt daar als werkgever voordeel van, want een geoptimaliseerd arbobeleid met de arbo wetgeving als uitgangspunt zal de gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf beperken. Dit leidt tot het terugdringen ziekteverzuim en kan de re-integratie na een ziekteperiode bevorderen.

Vereenvoudiging arbo wetgeving

De arbo wetgeving is al meerdere jaren vereenvoudigd. Werkgevers en werknemers kunnen nu zelf bepalen hoe er aan de doelvoorschriften van de arbo wetgeving voldaan zal worden. Het arbeidsbeleid en verzuimbeleid kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in een zogenaamde arbocatalogus. Als werkgever kunt u gebruikmaken van arbo advies door een externe arbodienst in te schakelen. Arbodiensten hebben deskundigen in dienst en de kennis en ervaring om bijvoorbeeld het ziekteverzuim terug te dringen en de re-integratie te bevorderen na een langdurige ziekteperiode.

Vraag gelijk een offerte arbo dienst aan om op een juiste manier invulling en uitvoering te geven aan de arbo wetgeving. U krijgt dan binnen 48 uur meerdere vrijblijvende offertes toegezonden.

Rol van arbo

In de praktijk richt de arbo zich vooral op verzuimbeleid met als doel terugdringen ziekteverzuim en een soepele re-integratie te bewerkstelligen. De externe arbo dienst heeft alle kennis in huis om een efficiënt verzuimbeleid op te stellen, waarbij de arbo wetgeving als uitgangspunt dient. De taken van de arbo worden uitgevoerd door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, veiligheidsdeskundigen en arbeidshygiënisten.

  • Bedrijfsartsen
  •  Arbeidshygiënisten
  • Arbeidsdeskundigen
  • Organisatiedeskundigen
  • Veiligheidsdeskundigen
Tags: , , , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.