Waarom is een Arbodienst Bedrijfsarts belangrijk?

Elk bedrijf met personeel in dienst heeft te maken met verzuimbeleid en is verplicht samen te werken met een bedrijfsarts.  Het bedrijf heeft  de keuze of het een arbodienst bedrijfsarts betreft of een zelfstandig geregistreerd bedrijfsarts.

Waarom is een Arbodienst Bedrijfsarts belangrijk?

Ten eerste omdat het wettelijk verplicht is. Maar eigenlijk is het ook vanzelfsprekend. Een bedrijfsarts heeft specifieke kennis in huis die de meeste werkgevers niet hebben. Hierdoor kan binnen iedere organisatie gestreefd worden naar een gezond werkklimaat. Daarnaast kan alleen de bedrijfsarts beoordelen of een werknemer wel of niet ziek is en wat er voor deze persoon  wel of niet geregeld moet worden. Een werkgever kan en mag dit niet bepalen. Meer over deze wettelijke bepalingen zijn te vinden op de website van arboportaal.

Wat doet een Arbodienst Bedrijfsarts nu eigenlijk?

De arts is onafhankelijk en geeft advies vanuit het oogpunt van de gezondheid van de werknemer. Denk hierbij aan:

 • begeleiding aan zieke medewerkers
 • begeleiding in re-integratie van medewerker na ziekte
 • keuringen bij sollicitatie procedures
 • Periodieke gezondheid onderzoek

Naast deze punten zijn er meer zaken die de arbodienst bedrijfsarts voor de werkgever kan doen;

 • Ondersteuning bij ziekteverzuim
 • Opstellen verzuimbeleid
 • Preventie ziekteverzuim plan

Re-integratie en de bedrijfsarts

De arbodienst bedrijfsarts speelt een grote rol in het re-integratie proces van een werknemer. Het betreft hierbij altijd een langdurig ziekteverzuim. In een vroeg stadium van het verzuim, 6 weken na de 1e ziektedag, wordt er een probleemanalyse door de arts gemaakt.  Deze analyse is een onderdeel van Het Plan van Aanpak waarin de waarnemingen van de bedrijfsarts zijn opgenomen. Zoals de mate van arbeidsongeschiktheid, de mogelijke inspanningen in het  re-integratie proces en over eventueel passend werk. Dit is allemaal ter voorbereiding indien bijvoorbeeld na 2 jaar een WIA uitkering moet worden aangevraagd.

Welke  arbodienst of bedrijfsarts?

De keuze tussen een arbodienst en een zelfstandig geregistreerd bedrijfsarts is helemaal afhankelijk van de wensen en behoeftes van een organisatie. Het enige wat echt enorm van belang is dat de instantie wettelijk gecertificeerd is. Om tot een verstandige keuze te komen is het goed om de huidige situatie van de organisatie en de voorkeuren in kaart te brengen. Hier is meer over te lezen op www.ondernemerinbusiness.nl. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Snelheid van actie ondernemen bij zieke medewerker,
 • Hoe vaak neemt de instantie contact op met de zieken?
 • Zijn er specialismen in huis om een totaalplaatje van een zieke medewerker in kaart te brengen?
 • Zijn er samenwerkingen met instanties als UWV en verzekeraars?
 • Hoe is de behandelmethode? Open, eerlijk en transparant?
 • Hoe is de wettelijke kennis?

Tips bij keuze maken welke arbodienst / bedrijfsarts

Als alle voorkeuren en wensen in kaart zijn gebracht is het aan te raden om meerdere offertes op te vragen en om deze vervolgens te vergelijken met elkaar. Uiteindelijk zijn persoonlijke kennismakingen vaak doorslaggevend waarin allerlei vragen nog extra beantwoord kunnen worden. Vaak kan de betreffende instantie dan ook toelichten wat hun visie is en hoe zij zaken aanpakken. Dit kan allemaal helpen in de zoektocht naar de juiste arbodienst of bedrijfsarts.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.