Arbodienst: de vertrouwenspersoon

Stel, één van uw medewerkers vraagt een gesprek bij u aan. Tijdens dit gesprek geeft deze werknemer aan zich seksueel geïntimideerd te voelen. Hij of zij voelt zich bedreigd en voelt zich niet langer prettig binnen uw bedrijf. Wat doet u dan? Hoe pakt u het aan? Het is dan goed om te weten dat u kunt terugvallen op een Arbodienst.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Als werkgever wilt u zorg dragen voor een goede gezondheid van uw medewerkers. Het is belangrijk dat uw personeelsleden goed in hun vel zitten, zo voorkomt u ziekteverzuim. Een Arbodienst helpt u bij het voorkomen van verzuim. Zo kunt u via de Arbodienst gebruik maken van de diensten van een vertrouwenspersoon.

Vervelende situaties op het werk doen zich geregeld voor, terwijl een stabiele werksituatie voor iedere werknemer belangrijk is. Bovendien zijn situaties waarbij sprake is van seksuele intimidatie, pesterijen of discriminatie een taboe. Voor de werknemer die hiervan het slachtoffer is, is het daarom uiterst lastig om dit bespreekbaar te maken. Het gevolg is een slechte sfeer op de werkvloer en ziekteverzuim. Een vertrouwenspersoon doorbreekt het taboe en maakt een dergelijke situatie bespreekbaar. Dit gebeurt op een diplomatieke en doordachte manier, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens van het slachtoffer.

Oplossingsgericht

Als objectief persoon die buiten de situatie staat, maar vooral als professional en ervaringsdeskundige op het gebied van conflictsituaties, kan een vertrouwenspersoon van een Arbodienst een manier vinden om een einde te maken aan vervelende situaties. Zo kan een vertrouwenspersoon een rol spelen als bemiddelaar. Het is daarbij niet per definitie de bedoeling om iemand in de beklaagdenbank te plaatsen, maar om tot een gesprek te komen. Het doel is het stoppen van het gedrag en het bewerkstelligen van een respectvolle onderlinge omgang.

Hulp van een Arbodienst

Een Arbodienst draagt zorg voor het welzijn van uw medewerkers. Dit gebeurt niet alleen door het inschakelen van een vertrouwenspersoon, maar ook op vele andere terreinen. Een
Arbodienst staat u op onder meer op de volgende manieren bij:

  • Het voorkomen van verzuim: natuurlijk helpt een vertrouwenspersoon hierbij, maar verzuim kan ook op andere manieren worden voorkomen. Soms maakt een heel eenvoudige aanpassing een verschil, zoals het zorgen voor een goed afgestelde bureaustoel om rugklachten te voorkomen of het zorgen voor een goede ventilatie in de werkomgeving;
  • Het verhogen van de veiligheid: dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van ontruimingsoefeningen, maar u kunt ook een stap verder gaan en uw werknemers een EHBO- of een BHV-cursus aanbieden;
  • Hulp bij verzuim: wanneer een personeelslid langdurig ziek is, wordt deze bijgestaan door een Arboarts. Deze zorgt voor een goede begeleiding die er niet alleen op gericht is om mensen zo gauw mogelijk weer aan het werk te krijgen, maar ook op het voorkomen van uitval in de toekomst.

 

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.