Gecertificeerde arbodienst voor een horeca onderneming

Horecaondernemers hebben met veel wet- & regelgeving te maken. Zo zijn er algemene zaken wettelijk bepaald door de Rijksoverheid als bijvoorbeeld regels, meldingen en vergunningen. Deze vastgelegde wettelijke regels moeten door elk horecabedrijf worden nageleefd. Er wordt dan ook streng toezicht gehouden door zowel rijksinspecties als regionale/lokale inspectiediensten.

Waarom is er een aparte arbowet voor de Horeca sector?

In de horeca draait alles om de goede verzorging van gasten. Hierbij is veilig en gezond werken een heel belangrijk aandachtspunt. Niet alleen de werkgever is hiervoor verantwoordelijk maar ook de werknemer zelf. Een werkgever zorgt voor een ideale werkomgeving en de werknemer dient er zelf zorg voor te dragen de regels in acht te nemen. Deze regels en normen zijn vastgelegd in de arbowet. Door specifieke  omstandigheden en risico’s  binnen de horeca branche is er een aparte arbowet voor de horeca opgesteld. Deze omstandigheden en risico’s zijn onder andere:

  • lange werkdagen
  • zware lichamelijke inspanningen
  • contact met gevaarlijke stoffen
  • contact met agressieve gasten

Dit zijn allemaal risico’s die zouden kunnen leiden tot ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid. Meer hierover is te vinden op. Hier zijn praktische maatregelen opgesteld om deze risico’s te voorkomen of te verkleinen.

Aan wie moet een horeca onderneming allemaal verantwoordelijkheid afleggen?

Omdat er zoveel regels en wetten zijn binnen de horeca branche zijn er verschillende niveaus in overheden mee gemoeid.

  • lokaal: gemeenten
  •  regionaal: provincies
  •  nationaal: rijk
  •  internationaal: Europa

Deze partijen bepalen de regels en zorgen dat ze worden nageleefd. Een horeca ondernemer heeft dus te maken met meerdere partijen waar hij/zij verantwoording aan dient af te leggen.

Gecertificeerde arbodienst voor een horeca onderneming

Voor ieder bedrijf is het verplicht een gecertificeerde arbodienst of een zelfstandig geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen. Dus uiteraard ook voor een horeca onderneming. Vanwege de vele wetten en regels binnen de horeca branche is het zelfs zeer aan te raden om een gespecialiseerde arbodienst in te schakelen die helemaal thuis is in de horeca branche. Dit kan een werkgever zeer veel kopzorgen besparen. Vaak heeft zo’n arbodienst specifieke specialismen in huis om de horeca ondernemer te behoeden voor nare situaties en kan de bestaande risico’s verkleinen.

Hoe weet ik welke arbodienst ik in moet schakelen?

Is er nog geen contract of bent u niet tevreden over de huidige arbodienst of bedrijfsarts?  Dan is het verstandig een arbodienst te gaan zoeken die bekend is met de arbowet horeca.  Breng eerst in kaart wat voor u belangrijk is in de samenwerking met een arbodienst en wat uw verwachtingen en wensen zijn. Dan is het belangrijk meerdere offertes aan te vragen om zo een goede vergelijking te kunnen maken wat men u kan aanbieden.  Vervolgens vergelijkt u deze diensten met uw voorkeuren en wensen. Het is ook zeer aan te raden om een persoonlijk gesprek aan te gaan. Hierbij is het belangrijk te kijken naar hoe de bedrijfsarts cq arbodienst te werk gaat. Hoe zij omgaan met uw personeel, met u en wat hun visie is.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.