Kosten arbodienst

De kosten arbodienst weerhouden u als werkgever misschien om een gecertificeerde arbo dienst in te schakelen. Het is echter zeker de moeite waard om de kosten arbodienst af te zetten tegen de kosten van ziekteverzuim die in de praktijk vele malen hoger zullen liggen. Daarbij gaat het niet alleen om de kosten van langdurig ziekteverzuim, maar ook om de hoge kosten van korte ziekmeldingen binnen uw bedrijf. De voordelen van het inschakelen van een arbodienst wegen in de praktijk zeker op tegen de kosten arbodienst. Het doorbetalen van het loon tijdens ziekteverzuim kost namelijk veel geld, maar er zijn ook nog eens indirecte kosten aan verbonden. Het terugdringen van ziekteverzuim door te kiezen voor arbo advies is dan ook zeker aan te bevelen.

Variabele kosten arbodienst

Het is niet mogelijk een eenduidig beeld te schetsen van de kosten arbodienst, want deze kunnen nogal variabel zijn. Een groot deel van de arbodiensten vraagt bovendien een aansluittarief en de kosten zijn op voorhand dan ook niet echt in te schatten. Het aansluittarief wordt bovendien aangevuld met de kosten van facturatie per verrichting van de arbo dienst. Overigens zijn er arbodiensten, die per werknemer een bedrag in rekening brengen. Om meteen een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de kosten arbodienst is het verstandig om een offerte aan te vragen. Er wordt dan op basis van uw voorkeuren een passend aanbod verstrekt, waarbij direct inzicht wordt verkregen in de arbo kosten.

De aanvraag voor een offerte voor kosten arbodienst kunt u hier direct aanvragen, waarna u binnen 48 uur een reactie van diverse arbodiensten zult ontvangen.

Kosten arbodienst per werknemer

Als werkgever kunt u een contract of abonnement met één van de arbodiensten per jaar per werknemer afsluiten. Er kunnen daarbij afhankelijk van de verleende diensten wel of geen aansluitkosten in rekening worden gebracht. De abonnementsprijzen voor diensten van de arbo met facturatie per verrichting verschillen in hoogte. Bij een volledig aansluiting kan bijvoorbeeld de verwerking van een ziekte- en herstelmelding gratis zijn terwijl er bij het ontbreken van aansluiting per keer kosten arbodienst in rekening worden gebracht. De kosten arbodienst per werknemer onderscheiden zich in vele verrichtingen, zoals onder meer in:

  • Spreekuur bedrijfsarts
  • Probleemanalyse
  • Huisbezoek consulent
  • Medische informatie opvragen
  • Verstrekken van UWV formulieren
Tags: , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.