Gecertificeerde arbodienst voor een horeca onderneming

Horecaondernemers hebben met veel wet- & regelgeving te maken. Zo zijn er algemene zaken wettelijk bepaald door de Rijksoverheid als bijvoorbeeld regels, meldingen en vergunningen. Deze vastgelegde wettelijke regels moeten door elk horecabedrijf worden nageleefd. Er wordt dan ook streng toezicht gehouden door zowel rijksinspecties als regionale/lokale inspectiediensten.

B2B infos

...Verder lezen

Zijn er kosten verbonden aan een arbodienst?

Als bedrijf met personeel ontkom je er niet aan. Het is wettelijk bepaald dat elke organisatie met personeel in dienst een contract dient af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst of een zelfstandig geregistreerde bedrijfsarts. Op deze manier wordt een gezond werkklimaat gegarandeerd en volgt ieder bedrijf de Nederlandse standaarden in verzuimbeleid. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Maar wie zich op arbeidsdeskundig vlak goed laat informeren en adviseren door een arbodienst zal in de toekomst merken dat de kosten zich kunnen terug verdienen door bijvoorbeeld een verlaagd ziekteverzuim of een snellere re-integratie van langdurig zieken.

B2B infos

...Verder lezen

Wanneer moet ik een arbodienst inschakelen?

Elk bedrijf wat personeel in dienst heeft krijgt er ooit onherroepelijk mee te maken. Een ziekmelding. Als het een ziekmelding voor 1 of enkele dagen betreft is het nog te doen. Maar zodra de werknemer langdurig ziekt dreigt te worden komt de arbodienst om de hoek kijken. Deze dient dus ingeschakeld te worden zodat er begonnen kan worden met de begeleiding van de betreffende werknemer en er een plan van aanpak gemaakt kan worden.

B2B infos

...Verder lezen

Offerte arbodienst

Het ziekteverzuim verlagen binnen uw bedrijf vereist de nodige inspanning, waarbij u gebruik kunt maken van de expertise van een arbodienst. Als werkgever hebt u de keuze om de aanpak ziekteverzuim zelf ter hand te nemen met ondersteuning van de arbodienst. U kunt er echter ook voor kiezen om het verzuimbeleid geheel uit te besteden aan één van de arbodiensten. Voor beide opties ligt de weg vrij om een offerte arbodienst aan te vragen.

B2B infos

...Verder lezen

Kosten arbodienst

De kosten arbodienst weerhouden u als werkgever misschien om een gecertificeerde arbo dienst in te schakelen. Het is echter zeker de moeite waard om de kosten arbodienst af te zetten tegen de kosten van ziekteverzuim die in de praktijk vele malen hoger zullen liggen. Daarbij gaat het niet alleen om de kosten van langdurig ziekteverzuim, maar ook om de hoge kosten van korte ziekmeldingen binnen uw bedrijf. De voordelen van het inschakelen van een arbodienst wegen in de praktijk zeker op tegen de kosten arbodienst. Het doorbetalen van het loon tijdens ziekteverzuim kost namelijk veel geld, maar er zijn ook nog eens indirecte kosten aan verbonden. Het terugdringen van ziekteverzuim door te kiezen voor arbo advies is dan ook zeker aan te bevelen.

B2B infos

...Verder lezen

Veelgestelde vragen arbo

Werkgevers hebben baat bij het vormgeven aan het verzuimbeleid, waarbij de arbo een ondersteunde rol kan hebben of het ziekteverzuimbeleid volledig ter hand kan nemen. Bij het terugdringen van ziekteverzuim en het voeren van beleid voor de aanpak van ziekteverzuim is het verstandig om gebruik te maken van advies van de arbo. Voordat u overgaat tot het inschakelen van een arbo dienst wilt u wellicht graag enkele vragen beantwoord zien. Om die reden zullen hier een aantal veelgestelde vragen arbo en verzuimbeleid worden behandeld.

B2B infos

...Verder lezen