Waarom een gecertificeerde arbodienst?

Wanneer een organisatie personeel in dienst heeft is het wettelijk verplicht een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts. Op deze manier kan het arbeidsklimaat binnen een bedrijf gezond blijven en worden de juiste maatregelen genomen bij een ziekmelding. Heel belangrijk bij de keuze van een arbodienst om mee samen te werken is of deze wettelijk gecertificeerd is.

B2B infos

...Verder lezen

Waarom is een Arbodienst Bedrijfsarts belangrijk?

Elk bedrijf met personeel in dienst heeft te maken met verzuimbeleid en is verplicht samen te werken met een bedrijfsarts. Het bedrijf heeft de keuze of het een arbodienst bedrijfsarts betreft of een zelfstandig geregistreerd bedrijfsarts.

B2B infos

...Verder lezen

Arbodiensten

Arbodiensten | Invulling verzuimbeleid Arbodiensten kunnen ingezet worden om het grootste deel van de verzuimbegeleiding op zich te nemen, waarbij er eerst een probleemanalyse zal worden gemaakt. De werkgever zal zelf ook een aantal taken op zich moeten nemen, zoals het ziekmelden van de werknemer bij de betreffende arbodienst. Verder zal er na een ziekteperiode […]

B2B infos

...Verder lezen

Voordelen verzuimbeleid

Het terugdringen van ziekteverzuim staat of valt met een juiste aanpak van het ziekteverzuim. De manier om op dat gebied goede resultaten te bereiken is door een verzuimbeleid te ontwikkelen. De arbodienst kan daarin advies geven en ondersteuning bieden om een concreet verzuimbeleid te realiseren. Als werkgever kunt u profiteren van de voordelen van het verzuimbeleid. Er wordt dan niet alleen meer verzuim voorkomen, maar ook de lengte van de ziekteperiode kan daarmee beperkt worden. Door het ontwikkelen van een ziekteverzuimbeleid kunt u besparen op de loonkosten, die altijd gepaard gaan met het verzuim. Bovendien biedt een prettige werkomgeving en een aangename sfeer op het bedrijf ook nog eens meerdere voordelen.

B2B infos

...Verder lezen

Arbo wetgeving

De arbo wetgeving heeft betrekking op het richting geven aan het beleid en arbeidsomstandigheden om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor de medewerkers. Alle werknemers binnen uw bedrijf hebben recht op een gezonde en veilige werkplek en de hiervoor geldende regelgeving is vastgelegd in de arbo wetgeving, die bekend staat als de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbowet. De arbo inspectie zal toezien op de handhaving van de Arbowet. De Arbeidsinspectie controleert namelijk of werkgevers en werknemers zich aan de arbo wetgeving houden. Indien één van beide partijen zich niet aan specifieke arbeidswetten zal houden, bestaat de mogelijkheid dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

B2B infos

...Verder lezen

Arbodiensten voordelen en nadelen

Taken arbodiensten | Gecertificeerde arbodiensten Arbodiensten kunnen ingezet worden om het grootste deel van de verzuimbegeleiding op zich te nemen, waarbij er eerst een probleemanalyse zal worden gemaakt. De werkgever zal zelf ook een aantal taken op zich moeten nemen, zoals het ziek melden van de werknemer bij de betreffende arbodienst. Verder zal er na […]

B2B infos

...Verder lezen