Terugdringen ziekteverzuim

Als werkgever hebt u geen verplichting tot het voeren van een verzuimbeleid, maar het terugdringen ziekteverzuim kan wel vele voordelen bieden. Voor het terugdringen ziekteverzuim is het van belang om een ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen, waarbij de aandacht op verschillende punten gericht moet zijn, zoals op preventie, de procedure bij ziekmeldingen en de begeleiding en re-integratie van medewerkers. U kunt daarbij gebruikmaken van arbo advies door een contract met een arbodienst af te sluiten of door een arbeidsdeskundige in te huren. Voor de aanpak ziekteverzuim is namelijk specifieke kennis en ervaring vereist om het ziekteverzuim op een succesvolle wijze terug te dringen.

Preventie en terugdringen ziekteverzuim

Voor het terugdringen van het ziekteverzuim is het nemen van preventie maatregelen van groot beland. Door een arbo dienst in te schakelen, kan er op een deskundige aanpak gerekend worden op het gebied van preventie en ziekteverzuimbeleid. Door de aandacht op preventie te richten, zullen uw medewerkers minder snel uitvallen als gevolg van arbeidsbelasting of arbeidsomstandigheden. Ook zal er bij preventie terugdringen ziekteverzuim aandacht besteed worden aan de werksfeer, eventuele spanningen binnen het bedrijf en andere voorkomende omstandigheden.

U kunt hier zonder verplichtingen een offerte aanvragen bij meerdere arbo diensten voor het terugdringen ziekteverzuim.

Aanpak ziekteverzuim

Een arbodienst kan ook van betekenis zijn voor het terugdringen ziekteverzuim door advies en invulling te geven aan de procedure van ziekmelding. Het instellen van een ziekmeldingsprocedure zal ervoor zorgen dat medewerkers zich minder makkelijk ziek zullen melden. Het ziek melden bij de leidinggevende kan daarbij een uitgangspunt zijn, waarbij de leidinggevende rechtstreeks kan vragen wat de medewerker mankeert en hoe lang deze denkt afwezig te zijn door ziekte.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

De terugkeer naar het werk kan voor een langdurig zieke werknemer moeilijk zijn. Een lange tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces verhoogt namelijk de drempel om terug te keren. Het is daarom van groot belang dat de zieke medewerker tijdens deze periode begeleiding krijgt. Bij de ontwikkeling van verzuimbeleid kan de arbo dienst een belangrijke rol vervullen. De arbo kan onder meer tips en adviezen geven over goede arbeidsomstandigheden, een gezond werkklimaat binnen het bedrijf en over het ontwikkelen van verzuimbeleid voor het terugdringen ziekteverzuim.

  • Preventie terugdringen ziekteverzuim
  • Procedure ziekmelding
  • Verzuimbegeleiding en re-integratie

B2B infos