Terugdringen ziekteverzuim

Als werkgever hebt u geen verplichting tot het voeren van een verzuimbeleid, maar het terugdringen ziekteverzuim kan wel vele voordelen bieden. Voor het terugdringen ziekteverzuim is het van belang om een ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen, waarbij de aandacht op verschillende punten gericht moet zijn, zoals op preventie, de procedure bij ziekmeldingen en de begeleiding en re-integratie van medewerkers. U kunt daarbij gebruikmaken van arbo advies door een contract met een arbodienst af te sluiten of door een arbeidsdeskundige in te huren. Voor de aanpak ziekteverzuim is namelijk specifieke kennis en ervaring vereist om het ziekteverzuim op een succesvolle wijze terug te dringen.

B2B infos

...Verder lezen

Ziekteverzuimverzekering

Als werkgever kunt u met torenhoge kosten te maken krijgen op het moment dat een werknemer langdurig ziek wordt. Ook als er sprake is van relatief veel ziekmeldingen voor een korte periode kunnen de kosten op jaarbasis tot grote hoogte stijgen. Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering kan daarvoor uitkomst bieden. Uiteraard is het terugdringen ziekteverzuim een eerste prioriteit om de kosten te beperken. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een arbo dienst. Door het ziekteverzuim aan te pakken met behulp van arbo advies kunnen de kosten omlaag gebracht worden. Een ziekteverzuimverzekering dekt het risico van het doorbetalen van loon tijdens de ziekteperiode van maximaal twee jaar.

B2B infos

...Verder lezen

Aanpak ziekteverzuim

Ziekteverzuim binnen een bedrijf kan leiden tot structurele problemen. Met een juiste aanpak ziekteverzuim is het mogelijk om te zorgen voor het beperken van zowel kortdurende ziekmeldingen als voor de vermindering van langdurige ziekteperioden. Met de aanpak ziekteverzuim wordt er bovendien aandacht besteed aan het begeleiden van zieke werknemers, zodat deze sneller weer naar het werk terug begeleid kunnen worden. Om het ziekteverzuimbeleid binnen uw onderneming aan te pakken kunt u gebruikmaken van een arbo dienst, die daarin gespecialiseerd is en dus over de juiste kennis en ervaring beschikt om de knelpunten aan te pakken.

B2B infos

...Verder lezen

Kosten arbodienst

De kosten arbodienst weerhouden u als werkgever misschien om een gecertificeerde arbo dienst in te schakelen. Het is echter zeker de moeite waard om de kosten arbodienst af te zetten tegen de kosten van ziekteverzuim die in de praktijk vele malen hoger zullen liggen. Daarbij gaat het niet alleen om de kosten van langdurig ziekteverzuim, maar ook om de hoge kosten van korte ziekmeldingen binnen uw bedrijf. De voordelen van het inschakelen van een arbodienst wegen in de praktijk zeker op tegen de kosten arbodienst. Het doorbetalen van het loon tijdens ziekteverzuim kost namelijk veel geld, maar er zijn ook nog eens indirecte kosten aan verbonden. Het terugdringen van ziekteverzuim door te kiezen voor arbo advies is dan ook zeker aan te bevelen.

B2B infos

...Verder lezen

Offerte arbodienst

Het ziekteverzuim verlagen binnen uw bedrijf vereist de nodige inspanning, waarbij u gebruik kunt maken van de expertise van een arbodienst. Als werkgever hebt u de keuze om de aanpak ziekteverzuim zelf ter hand te nemen met ondersteuning van de arbodienst. U kunt er echter ook voor kiezen om het verzuimbeleid geheel uit te besteden aan één van de arbodiensten. Voor beide opties ligt de weg vrij om een offerte arbodienst aan te vragen.

B2B infos

...Verder lezen

Voordelen verzuimbeleid

Het terugdringen van ziekteverzuim staat of valt met een juiste aanpak van het ziekteverzuim. De manier om op dat gebied goede resultaten te bereiken is door een verzuimbeleid te ontwikkelen. De arbodienst kan daarin advies geven en ondersteuning bieden om een concreet verzuimbeleid te realiseren. Als werkgever kunt u profiteren van de voordelen van het verzuimbeleid. Er wordt dan niet alleen meer verzuim voorkomen, maar ook de lengte van de ziekteperiode kan daarmee beperkt worden. Door het ontwikkelen van een ziekteverzuimbeleid kunt u besparen op de loonkosten, die altijd gepaard gaan met het verzuim. Bovendien biedt een prettige werkomgeving en een aangename sfeer op het bedrijf ook nog eens meerdere voordelen.

B2B infos

...Verder lezen

Arbo wetgeving

De arbo wetgeving heeft betrekking op het richting geven aan het beleid en arbeidsomstandigheden om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor de medewerkers. Alle werknemers binnen uw bedrijf hebben recht op een gezonde en veilige werkplek en de hiervoor geldende regelgeving is vastgelegd in de arbo wetgeving, die bekend staat als de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbowet. De arbo inspectie zal toezien op de handhaving van de Arbowet. De Arbeidsinspectie controleert namelijk of werkgevers en werknemers zich aan de arbo wetgeving houden. Indien één van beide partijen zich niet aan specifieke arbeidswetten zal houden, bestaat de mogelijkheid dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

B2B infos

...Verder lezen

Arbodienst kiezen voor mijn bedrijf

Een arbo dienst is een commercieel bedrijf, dat diensten verleent aan werkgevers bij het opstellen en uitvoering geven aan onder meer het verzuimbeleid. Ook wordt daarbij de aandacht gericht op goede arbeidsomstandigheden. Aangezien de meeste werkgevers niet over de deskundigheid beschikken om aan de wettelijke arbo verplichtingen te voldoen is het raadzaam een arbo dienst in te schakelen. Deze dienst kan diverse taken van de werkgever overnemen, zoals op het gebied van arbeidsomstandigheden, terugdringen ziekteverzuim en reïntegratiebegeleiding. Voor u als werkgever zijn er overigens verschillende mogelijkheden om een invulling te geven aan het verzuimbeleid.

B2B infos

...Verder lezen