Veelgestelde vragen arbo

Werkgevers hebben baat bij het vormgeven aan het verzuimbeleid, waarbij de arbo een ondersteunde rol kan hebben of het ziekteverzuimbeleid volledig ter hand kan nemen. Bij het terugdringen van ziekteverzuim en het voeren van beleid voor de aanpak van ziekteverzuim is het verstandig om gebruik te maken van advies van de arbo. Voordat u overgaat tot het inschakelen van een arbo dienst wilt u wellicht graag enkele vragen beantwoord zien. Om die reden zullen hier een aantal veelgestelde vragen arbo en verzuimbeleid worden behandeld.

Wat doet de arbo?

Een arbodienst kan werkgevers ondersteunen bij het opstellen van het verzuimbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid. Ook met betrekking tot het uitvoering geven aan het beleid kan de arbo van betekenis zijn. De arbo kent als kerntaken zowel het adviseren en uitvoering geven op het gebied van verzuimbegeleiding, arbeidsomstandigheden en re-integratie.

Als werkgever verplicht arbodienst in te schakelen?

U bent als werkgever niet wettelijk verplicht om een gecertificeerde arbodienst in te schakelen, maar het is wel aan te bevelen. Er geldt namelijk wel een verplichting tot het inschakelen van deskundige ondersteuning op het gebied van verzuim, arbeidsomstandigheden en re-integratie. Voor de waarborg van verzuimbegeleiding en het terugdringen van ziekteverzuim is het verstandig om een gecertificeerde arbodienst in te schakelen. Zo kunt u als werkgever ook meteen van de voordelen profiteren als het terugdringen van loonkosten als gevolg van de aanpak ziekteverzuim.

Wat is de rol van arbo bij re-integratie?

Het is in eerste instantie aan de werkgever en de werknemer voorbehouden om een plan van aanpak te maken ten aanzien van de re-integratie bij langdurig ziekteverzuim. De arbo kan hierbij behulpzaam zijn door bijvoorbeeld een probleemanalyse van de ziekmelding op te stellen. Hierin wordt informatie opgenomen over de hersteltijd en de wijze van re-integratie van de werknemer. De probleemanalyse kan een ondersteunend middel zijn voor de werkgever en de werknemer om het plan van aanpak voor re-integratie concreet vorm te geven.

Waar kan ik een offerte arbo aanvragen?

U kunt bij elke arbo een offerte aanvragen, maar aangezien er verschillen bestaan tussen de werkwijze, kosten en visie van arbodiensten wordt altijd aangeraden om meerdere offertes te vragen.

U kunt hier een aanvraag offerte arbo indienen en rekenen op vrijblijvende aanbiedingen van verschillende arbodiensten.

Tags: , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.