Waarom een gecertificeerde arbodienst?

Wanneer een organisatie personeel in dienst heeft is het wettelijk verplicht een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts.  Op deze manier kan het arbeidsklimaat binnen een bedrijf gezond blijven en worden de juiste maatregelen genomen bij een ziekmelding. Heel belangrijk bij de keuze van een arbodienst om mee samen te werken is of deze wettelijk gecertificeerd is.

Waarom een gecertificeerde arbodienst?

Er zijn wettelijke bepalingen en een aantal minimumeisen gesteld aan arbodiensten welke te vinden zijn in de Arbeidsomstandighedenwet (art 14, 14a en 20) en de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze eisen hebben betrekking op:

 • de deskundigheid
 • organisatie
 • ¬†uitrusting
 • het functioneren van arbodiensten

Zoals de naam al zegt dienen de gecertificeerde arbodiensten in het bezit te zijn van een certificaat zodat ze kunnen aantonen dat zij aan deze wettelijke eisen voldoen. Het is dus van groot belang dat werkgevers dit altijd checken bij het aangaan van een samenwerking.

Wanneer schakel je een arbodienst in?

Officieel ben je verplicht om een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen op het moment dat een werknemer langdurig ziek dreigt te worden. Het is echter aan te raden al eerder een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen om zo de ziekmelding in goede banen te begeleiden. Maar ook om bijvoorbeeld een preventieplan op te stellen. Dit zijn allemaal op den duur kostenbesparende initiatieven waarin een gecertificeerde arbodienst in is gespecialiseerd.

Arbodienst of een zelfstandig geregistreerd bedrijfsarts?

Beide instanties zijn er om werkgevers te ondersteunen in het verzuimbeleid. Waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van de zieke werknemer tijdens het ziekteverzuim en het uitbrengen van advies op het gebied van aangepast werk en re-integratie mogelijkheden en dit alles in het belang van de werknemer. Maar ze kunnen ook een hoop betekenen in bijvoorbeeld het preventie beleid en verzuimbegeleidingtraject van langdurig arbeidsongeschikten. Nu is een arbodienst instantie vaak breder inzetbaar op diverse vlakken doordat zij meerdere expertises in huis hebben.

Wat doet een gecertificeerde arbodienst zoal?

 • zieke medewerkers begeleiden tijdens ziekteverzuim
 • re-integratie begeleiding na of tijdens ziekte verzuim
 • keuringen bij aanstellingen
 • gezondheid onderzoek

Naast deze punten zijn er legio zaken die de arbodienst bedrijfsarts voor de werkgever kan doen;

 • Advies uitbrengen over plan van aanpak bij dreiging langdurige ziekte
 • Het ondersteunen in het verzuimbeleid
 • Het opstellen van verzuimanalyses binnen een organisatie
 • Opstellen cq aanpassen van verzuimbeleid
 • Preventie ziekteverzuim plan

Welke arbodienst past het beste bij onze organisatie?

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen. Hierna is het aan te raden om meerdere offertes op te vragen en vervolgens deze op basis van uw voorkeuren en wensen te vergelijken met elkaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoe de werkwijze van de gecertificeerde arbodienst is naar de werknemer toe, hoe snel en hoe vaak er contactmomenten zijn met werknemer als werkgever, hoe hun expertise is. Ook al zijn veel diensten niet direct nodig het is toch handig om daar gebruik van te kunnen maken in de toekomst als dat nodig is.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.