Wanneer moet ik een arbodienst inschakelen?

Elk bedrijf wat personeel in dienst heeft krijgt er ooit onherroepelijk mee te maken. Een ziekmelding. Als het een ziekmelding voor 1 of enkele dagen betreft is het nog te doen. Maar zodra de werknemer langdurig ziekt dreigt te worden komt de arbodienst om de hoek kijken. Deze dient dus ingeschakeld te worden zodat er begonnen kan worden met de begeleiding van de betreffende werknemer en er een plan van aanpak gemaakt kan worden.

Wanneer moet ik een arbodienst inschakelen?

Bij de start van een bedrijf met personeel
Allereerst  is elke werkgever verplicht een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of zelfstandig geregistreerde bedrijfsarts. Dus zodra er binnen een organisatie sprake is van het aannemen van personeel is het bedrijf verplicht een contract af te sluiten bij een arbodienst. Meer over deze wettelijke bepalingen zijn te vinden op www.arboportaal.nl

Wanneer een werknemer langdurig ziek dreigt te worden
De bedrijfsarts of arbodienst dient te worden ingeschakeld op het moment dat de werknemer langer ziek blijkt te blijven.  Het is wettelijk verplicht dat de bedrijfsarts in de zesde ziekteweek contact opneemt met de zieke werknemer. Vervolgens stelt de bedrijfsarts of arbodienst  samen met de werkgever en de werknemer in kwestie een plan van aanpak op.

Op de 1e ziektedag van een werknemer
Het  is niet verplicht maar zeker aan te raden om al op de 1e ziektedag contact op te nemen met de arbodienst of bedrijfsarts. Op deze manier kan de ziekmelding direct in goede banen geleid worden wat op de lange termijn kan helpen in het preventie plan.

Waar kan je een Arbodienst voor inschakelen?

Een arbodienst is breed inzetbaar op diverse vlakken doordat zij vaak meerdere expertises in huis hebben op het arbeidsdeskundig gebied. Naast uiteraard de kernactiviteit het begeleiden van zieke werknemers kunnen deze arbodiensten ook ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld het opstellen van een verzuim preventieplan of een verzuim analyse van uw organisatie. Ook voor aanstellingskeuringen en periodieke gezondheidskeuringen kan u de arbodienst inschakelen. Zo kan een arbodienst ook re-integratie projecten en verzuimbegeleidingtrajecten van langdurig arbeidsongeschikten verzorgen. Vraag de desbetreffende arbodienst wat onder andere de diensten zijn die zij kunnen bieden.

Hoe weet ik welke arbodienst ik in moet schakelen?

Heeft u nog geen contract of bent u niet tevreden met uw huidige arbodienst of bedrijfsarts en denkt u erover na om van arbodienst te veranderen? Ga dan eerst eens kijken wat de wensen en voorkeuren binnen uw organisatie zijn. Wat zijn de nadelen van uw huidige arbodienst en waar heeft u behoefte aan? Waar liggen de verbeterpunten en wat zijn uw minimale eisen in de samenwerking? Als u dit alles in kaart heeft gebracht is het aan te raden om meerdere offertes op te vragen en vervolgens deze op basis van uw voorkeuren en wensen te vergelijken met elkaar. Kijk ook naar de andere mogelijkheden op arbeidsdeskundig vlak die geboden kunnen worden. Ook al zijn veel diensten niet direct nodig het is toch handig om daar gebruik van te kunnen maken in de toekomst als dat nodig is.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.