Wat doet een Arbodienst op het gebied van re-integratie?

De Arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers te adviseren en ondersteunen. Het gezamenlijke doel is om de verzuimcijfers zo laag mogelijk te houden en in het geval van ziekte van een medewerker, deze zo snel mogelijk weer op de been te krijgen en te laten re-integreren in het normale werkproces.

Wettelijke verplichting

Werkgevers zijn verplicht om een aantal diensten bij een zelfstandig(e) en onafhankelijk(e) werkende Arbodienst, arbo deskundige of een bedrijfsarts af te nemen. De Arbodienst ondersteunt en adviseert (of neemt taken zelfs compleet van de werkgever over) op het gebied van:

 • verzuimbeleid
 • arbeidsomstandighedenbeleid
 • daadwerkelijk ziekteverzuim en begeleiding van de zieke werknemer
 • re-integratie
 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • keuringen
 • risico inventarisatie en risico evaluatie
 • begeleiding bij slachtofferhulp

Arbodienst en re-integratie

Als iemand voor een langere tijd ziek is en een baan heeft of een uitkering krijgt, dan krijgt die persoon te maken met de Arbodienst en re-integratie. Re-integratie staat voor het traject van het terugkeren naar werken oftewel het (weer) laten functioneren van de werknemer op de werkplek. De Arbodienst of arbo deskundige ondersteunt bij het terugkeren naar de werkplek of helpt om ander werk te vinden. Hoe het proces verloopt verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn na hun ziekte weer snel in staat om hun baan op te pakken. Anderen moeten bijvoorbeeld in verband met een ongeluk op zoek naar nieuw en passend werk, waarbij werken soms alleen nog maar mogelijk is in deeltijd. Voor sommige mensen ziet het er weer anders uit. Die hebben te maken met een langdurig ziekteproces waarbij re-integratie soms niet meer mogelijk is en leidt tot blijvende arbeidsongeschiktheid. De Arbodienst of arbo deskundige begeleidt en ondersteunt mensen bij hun re-integratie traject.

Re-integratie stappenplan voor de zieke werknemer

Tijdens een re-integratie traject worden een aantal stappen doorlopen. Er is dan ook een stappenplan waarin staat wanneer welke stap genomen moet worden inclusief wat de werknemer zelf, de Arbodienst/ arbo deskundige of de werkgever moet doen. De Arbodienst of arbo deskundige kan deze stappen in detail toelichten. In het kort komt het re-integratie stappenplan op het volgende neer:

 • ziekmelding
 • gesprek met de Arbodienst of arbo deskundige
 • opstellen plan van aanpak (PvA) voor het re-integratie traject
 • het voeren van meerdere tussentijdse voortgangsgesprekken
 • het voeren van de eerstejaarsevaluatie (als de persoon langer dan 1 jaar ziek is)
 • het voeren van de eindevaluatie (als de persoon na 1 jaar en 9 maanden niet werkt in zijn of haar ‘oude’ functie)
 • het aanvragen van een uitkering

Ga voor meer informatie over re-integratie naar uw werkgever. Deze kan u helpen of doorverwijzen naar de betreffende Arbodienst of arbo deskundige.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.