Ziekteverzuimverzekering

Als werkgever kunt u met torenhoge kosten te maken krijgen op het moment dat een werknemer langdurig ziek wordt. Ook als er sprake is van relatief veel ziekmeldingen voor een korte periode kunnen de kosten op jaarbasis tot grote hoogte stijgen. Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering kan daarvoor uitkomst bieden. Uiteraard is het terugdringen ziekteverzuim een eerste prioriteit om de kosten te beperken. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een arbo dienst. Door het ziekteverzuim aan te pakken met behulp van arbo advies kunnen de kosten omlaag gebracht worden. Een ziekteverzuimverzekering dekt het risico van het doorbetalen van loon tijdens de ziekteperiode van maximaal twee jaar.

Afsluiten ziekteverzuimverzekering

Bij het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering wordt er ook hulp geboden bij re-integratie van de medewerkers. Dit houdt in dat de werknemer tijdens de ziekteperiode begeleid wordt om de terugkeer naar het werk te bevorderen. Het voorkomen van verzuim behoort ook tot de dekking van een ziekteverzuimverzekering, zodat deze dienstverlening vergeleken kan worden met de kerntaak van de arbodienst. Er zijn verzekeraars, die de mogelijkheid bieden om een compleet arbopakket af te sluiten, maar u kunt ook altijd een contract afsluiten met een arbo dienst voor het terugdringen van ziekteverzuim.

Dekking ziekteverzuimverzekering

De dekking van een ziekteverzuimverzekering zal per verzekeraar verschillen, waarbij enkele verzekeringsmaatschappijen de gelegenheid bieden om een keuze te maken uit diverse dekkingen. De basisdekking van een ziekteverzuimverzekering voorziet in de loondoorbetalingverplichting voor zieke werknemers gedurende één of twee ziektejaren. Werkgeverslasten kunnen ook meeverzekerd worden tot een bepaald percentage van de loonsom. Een andere dekking heeft betrekking op het overlijden van een medewerker, waarbij het risico voor de wettelijke loonuitkering voor de nabestaanden gedekt wordt.

  • Loondoorbetalingverplichting
  • Werkgeverslasten
  • Wettelijke loonuitkering nabestaanden

Contract met arbo dienst

Het is niet altijd verplicht om bij het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering ook een contract af te sluiten met een arbo dienst. Dit kan uiteraard wel wenselijk zijn om een goede invulling te geven aan het verzuimbeleid. Overigens kan de verzekeraar wel de verplichting stellen om een deskundige in te schakelen ter preventie van verzuim van medewerkers. Ook het verplicht inschakelen van een bedrijfsarts bij ziekte van een medewerker kan een voorwaarde zijn van de verzekeraar. Het inschakelen van een arbo dienst is dan ook aan te bevelen.

Vraagt u hier gelijk een offerte arbo dienst of ziekteverzuimverzekering aan. U krijgt gegarandeerd binnen 48 uur passende offertes toegezonden.

Tags: , , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.